Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο σύστημα ΠροΘεΣυ που αποτελεί ένα οργανωτικό πλαίσιο, που προσφέρει στη διεύθυνση και στο προσωπικό του σχολείου την ευκαιρία να κτίσουν ένα θετικό, διδακτικό και προληπτικό πρώτο επίπεδο πρόληψης. Στόχος η βελτίωση του σχολικού κλίματος, η αύξηση επιθυμητών συμπεριφορών και η μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει την όλη προσπάθεια και σε αυτή την κατεύθυνση έγινε ενδοσχολική επιμόρφωση του Συλλόγου Διδασκόντων υπό την εποπτεία του Κου Θεμιστοκλή Τσικαλά (ΣΕΕ ΠΕ 70 – 4ου ΠΕΚΕΣ) και με επιμορφωτή τον Ιωάννη Τρικαλιώτη (ΣΕΕ ΠΕ 70 – 4ου ΠΕΚΕΣ)