Εργαστήρια Δεξιοτήτων Α’ τάξη.  «Τα δικαιώματα των παιδιών»

Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  της  Α΄  τάξης  ολοκλήρωσαν  το  πρόγραμμα  του  θεματικού  κύκλου  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, ¨ Τα δικαιώματα των παιδιών¨. Οι μαθητές-τριες  μυήθηκαν στην έννοια του δικαιώματος μέσα από την αντιδιαστολή των αναγκών και επιθυμιών. Έμαθαν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή τους ζωή, να έχουν αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και των άλλων.

Η δραστηριότητα επεκτάθηκε και στο μάθημα ΤΠΕ, όπου τα παιδιά έφτιαξαν από μια ζωγραφιά με θέμα “Δικαίωμα στη χαρά”. Οι ζωγραφιές ζωντάνεψαν και χορεύουν σ’ ένα βίντεο.

https://drive.google.com/file/d/1Ex734nSlYB37SHs9Kc79spy1x3wYwbBH/view?usp=sharing

Πρόγραμμα  ΠΡΟ. ΘΕ. ΣΥ  Α΄ΤΑΞΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ά τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα  Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ και δημιούργησαν εικαστικά έργα και κατασκευές.