Πρόγραμμα  ΠΡΟ. ΘΕ. ΣΥ  Α΄ΤΑΞΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ά τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα  Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ και δημιούργησαν εικαστικά έργα και κατασκευές.