Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Πέλλας

Η σχολική μας κοινότητα επισκέφθηκε το Μουσείο Πέλλας στις 27 Μαΐου 2022 σε μια βιωματική επαφή με τα αρχαιολογικά στοιχεία που παρέχουν τα μνημεία της Μακεδονικής Πρωτεύουσας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΣΥ – Δ΄ τάξη

Αρχικά συζητήσαμε για τους Κανόνες Θετικής Συμπεριφοράς, τους τρόπους συμπεριφοράς και εστιάσαμε στην ευγένεια με τη βοήθεια πάντα των διαφανειών.

Στη συνέχεια είδαμε τη διαφάνεια με τις εκφράσεις επιβράβευσης και ανέφεραν οι μαθητές/τριες και άλλες παρόμοιες εκφράσεις

Στο τέλος ζωγραφίσαμε από ένα παιδάκι και γράψαμε εκφράσεις ευγένειας που χρησιμοποιούμε ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά