ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μετά από απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ