Ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής – Τροχαία Κιλκίς

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Κυκλοφορώ με ασφάλεια” που υλοποιεί η Α΄τάξη έγινε ενημέρωση σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής όλων των μαθητών/τριών του σχολείου από      την Τροχαία Κιλκίς.

ΚΥΚΛΟΦΩΡΙΑΚΗ - ΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΩΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΖΟΣ