ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξωδιδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης  Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό ξεναγήθηκαν στα εκθέματα του Μουσείο και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες  έμαθαν για τη χρησιμότητα του νερού και τον τρόπο λειτουργίας του αντλιοστασίου.