ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αφού ενημερώθηκαν, από τον Εκπαιδευτικό Φυσικής  Αγωγής Αντώνη Παπαγεωργίου,  για την επίδραση και τα οφέλη της άσκησης στον  ανθρώπινο οργανισμό συμμετείχαν σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.