Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων – Επίδοση ελέγχων.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε  ότι την Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 12:00 μ.μ.  θα γίνει ενημέρωση από τον Διευθυντή του σχολείου σε θέματα λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας.

Θα ακολουθήσει από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων, ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών των τάξεων Α΄ & Β΄ και θα δοθούν οι  έλεγχοι προόδου για τους μαθητές των τάξεων Γ΄- Δ΄- Ε΄ – ΣΤ΄.

                                                                Ο Σύλλογος Διδασκόντων.