ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί  Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την  Πέμπτη 23 Ιανουαρίου για την ΣΤ΄ τάξη  και  την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020  για την  Ε΄ τάξη, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω  συμμετοχής των εκπαιδευτικών υπεύθυνων των παραπάνω τάξεων σε επιμορφωτικό σεμινάριο του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων