Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε & Στ τάξεων  κατά την επίσκεψη τους στο Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς, άκουσαν πληροφορίες για τις δράσεις του συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είδαν φορεσιές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και φυσικά χόρεψαν Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.