Αναστολή διδακτικών επισκέψεων.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που  ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 για τις τάξεις Γ & Δ στη Βιβλιοθήκη Κιλκίς και Ε & ΣΤ στο Γερμανικό Ινστιτούτο αναστέλλονται για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

                                                                                                 Ο Σύλλογος Διδακόντων.