Ευχαριστίες στην Eurobank

Ευχαριστούμε την Τράπεζα Eurobank Ν.Κιλκίς, που ανταποκρίθηκε στην παράκλησή μας, για τη δωρεά ενός Η/Υ.