Μαθητικό Δυναμικό 2014-2015

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-15

ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α 8 5 13
Β1 7 5 12
Β2 7 5 12
Γ 8 9 17
Δ 6 8 14
Ε 9 10 19
ΣΤ 8 11 19
 ΣΥΝΟΛΟ 53 53 106