Θεματικό Δίκτυο Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Το σχολείο μας θα συμμετάσχει σε Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τίτλο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” .

Παρακαλώ διαβάστε την απόφαση και δείτε την σχετική αφίσα