ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ – Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Στ΄τάξης,

σας υπενθυμίζουμε ότι  όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, κατ’ εξαίρεση,δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2020