Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας – Ενημερωτικό 1.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και της επανόδου των μαθητών στην σχολική μονάδα , σας παραθέτουμε οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία της σχολικής και τοπικής κοινότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ

Επίσης  θα παρακαλούσαμε με δική σας προτροπή, οι μαθητές και οι μαθήτριες να τηρούν πιστά τους κανόνες υγιεινής (σταθερή ανάρτηση στην ιστοσελίδα) στο σπίτι και στο σχολείο.

Θα ακολουθήσουν ενημερωτικά σχεδόν καθημερινά (π.χ. για τον χωρισμό των τάξεων σε υποτμήματα, τον τρόπο εισόδου και εξόδου από την σχολική μονάδα κ.α.)