Περπατώ στο δάσος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  της Δ΄ τάξης  υλοποίησαν το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων  “Περπατώ στο δάσος”. και συμμετείχαν στο Δίκτυο “Μαθαίνω για τα Δάση” της Ελληνικής  Εταιρείας της Προστασίας της Φύσης.  Οι μαθητές και οι  μαθήτριες  μετά την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσαν τις γνώσεις σχετικά με τις ωφέλειες του  δάσους και τη διαχείριση των φυσικών πόρων,   αναγνώρισαν  την αξία του περιαστικού δάσους  ως  χώρο  αναψυχής και  ευαισθητοποιήθηκαν  ως προς την προστασία του.