Ενδοσχολική επιμόρφωση

Στο πλαίσιο εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων υλοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2ωρη επιμορφωτική συνάντηση σχετικά με την φιλοσοφία των εργαστηρίων και κυρίως με την αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση – ετεροαξιόλογηση) και τον ατομικό φάκελο του μαθητή