Σχολική βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές και οι μαθήτριες της β΄τάξης συμμετέχουν σε δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας στην ώρα της μελέτης.