Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Το σπίτι των παιδιών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σπίτι των παιδιών» (Κέντρο Πρόληψης – Πυξίδα). Το εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού.
επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται με την παιδική επιθετικότητα και τον εκφοβισμό,
καθώς και την πρόληψη τους. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και
χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της
ηλικίας.