Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Κυκλοφορώ με ποδήλατο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄τάξης μαθαίνουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας (απαγορευτικά, υποχρεωτικά, προειδοποιητικά, πληροφοριακά)