Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων μέσα στους στόχους τους εμπεριέχουν την απόκτηση των δεξιοτήτων του 21ου μέσα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής μάθησης (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον). Στη λογική αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία (tablet – internet) ως νέοι δημοσιογράφοι ετοίμασαν άρθρα για την εφημερίδα τους.