Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Οι μαθητές /τριες της Στ΄τάξης στο πλαίσιο της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο Θεματικό Διαπεριφερειακό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, παρακολούθησαν την διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο για παιδιά», που θα πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:15 μ.μ.