Εργασία στη Γεωγραφία τάξης Ε’ με χρήση Τρισδιάστατου εκτυπωτή

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης σε συνεργασία με τον δάσκαλο πληροφορικής κ. Παναγιώτη Ραφαηλίδη ήρθαν σε επαφή με την τρισδιάστατη εκτύπωση στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας. Μελέτησαν τα χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου χάρτη και στη συνέχεια χρωμάτισαν τις μακέτες απεικονίζοντας τα γεωμορφολογικά στοιχεία κάθε περιοχής.