Εργαστήρια  Δεξιοτήτων ¨Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου¨

Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  της  Α΄  τάξης  ολοκλήρωσαν  το  πρόγραμμα  του  θεματικού  κύκλου  Φροντίζω το Περιβάλλον, ¨ Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου Τα  παιδιά  έμαθαν  να  αναγνωρίζουν τη στάση σώματος των σκύλων, κατάλαβαν πως πρέπει να προσεγγίζουν τα αδέσποτα σκυλάκια, πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους. Επίσης αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι να γίνουν υπεύθυνοι κηδεμόνες ζώων.