Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Πέλλας

Η σχολική μας κοινότητα επισκέφθηκε το Μουσείο Πέλλας στις 27 Μαΐου 2022 σε μια βιωματική επαφή με τα αρχαιολογικά στοιχεία που παρέχουν τα μνημεία της Μακεδονικής Πρωτεύουσας.