Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΣΥ – Δ΄ τάξη

Αρχικά συζητήσαμε για τους Κανόνες Θετικής Συμπεριφοράς, τους τρόπους συμπεριφοράς και εστιάσαμε στην ευγένεια με τη βοήθεια πάντα των διαφανειών.

Στη συνέχεια είδαμε τη διαφάνεια με τις εκφράσεις επιβράβευσης και ανέφεραν οι μαθητές/τριες και άλλες παρόμοιες εκφράσεις

Στο τέλος ζωγραφίσαμε από ένα παιδάκι και γράψαμε εκφράσεις ευγένειας που χρησιμοποιούμε ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά