Προγραμματισμός χωρίς ψηφιακή τεχνολογία (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού και στην επετειακή διοργάνωση που σηματοδοτεί τα 10 χρόνια από την εισαγωγή του προγραμματισμού στις αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής συμμετέχουν με δραστηριότητα προγραμματισμού χωρίς ψηφιακή τεχνολογία (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο)