Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Σχολική ιστοσελίδα – Διαχείριση και εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν για τη διαχείριση της σχολικής ιστοσελίδας αλλά και για τη χρήση του blog στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριοι ομιλητές ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πληροφορικής Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η δασκάλα Βλασίου Καλλιόπη.