ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι μαθητές/τριες των Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας επισκέφτηκαν το μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα και συμμετείχαν στις οργανωμένες δραστηριότητες του μουσείου.