Ενημέρωση για την ανακύκλωση

Οι μαθητές-τριες του σχολείου μας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον ενημέρωση από την Ελληνική Οικολογική εταιρεία Ελλάδας που αφορούσε θέματα ανακύκλωσης π.χ ανακύκλωση λαμπτήρων, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών.