Εικονικό εργαστήριο PHET

Οι μαθητές/τριες στα πλαίσια της Φυσικής και συγκεκριμένα της ενότητας ηλεκτρισμός κατασκεύασαν κυκλώματα, με τη βοήθεια της εργαλειοθήκης που παρέχει το εργαστήριο. Οι μαθητές/τριες σε συνεργασία με τη δασκάλα τους Π.Βλασίου εργάστηκαν σε ομάδες με tablet και υλοποίησαν φύλλα εργασίας που αφορούσαν στη δημιουργία απλού κυκλώματος, κύκλωμα με διακόπτη, παράλληλης σύνδεσης και σύνδεσης σε σειρά αλλά και χρήση καλών και κακών αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.