Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Οικολογικά σχολεία

Οι μαθητές /τριες της Στ1 τάξης στο πλαίσιο της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο Δίκτυο “Οικολογικά Σχολεία” μελετούν, μαθαίνουν και εφαρμόζουν γνώσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη διαδικασία η προσέγγιση γίνεται μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Δημιουργία ιστορίας στην οπτική γλώσσα προγραμματισμού scratch με αντικείμενο την ανακύκλωση.