Εθελοντική δράση

Οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες συγκέντρωσαν ρούχα και οικιακό εξοπλισμό για ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι ωφελούμενοι δέχθηκαν τη προσφορά και ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες.