Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων ενημερώθηκαν για την “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” στις 6 Φεβρουαρίου ενώ οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο παραπάνω αντικείμενο.