Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ήρωας του Διαδικτύου”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν σε δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να καταστούν λογικοί και υπεύθυνοι χρήστες του διαδικτύου.