Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου

Η Δ΄τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ¨Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου¨. Στο πλαίσιο αυτό συνδέσαμε συναισθήματα με ζωγραφικούς πίνακες και αποτυπώσαμε με δικό μας τρόπο διάφορα συναισθήματα στο έργο ¨Κραυγή¨ του Έντβαρτ Μουνκ.