ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ (Σχολικό σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ και αυτή τη χρονιά δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι επιβράβευσης των μαθητών-τριών, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο όπως βραβεία, έπαινοι, καρτέλες επιβράβευσης, παράσημα καλής συμπεριφοράς κ.α.