Ηλεκτρικά κυκλώματα

Στο μάθημα της Φυσικής οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκεύασαν τα δικά τους ηλεκτρικά κυκλώματα.

6  7

8