ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΨΥΧΟΥΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΨΥΧΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.