ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας κάθε χρόνο υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Mέσα από διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, πολλές από τις δράσεις αυτές συνδέουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης στο μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων δημιούργησαν αφίσα διαφήμισης της δράσης “Επαναχρησιμοποίηση ποδηλάτων, πατινιών και roller” με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών/τριών των σχολείων του Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού σε θέματα επαναχρησιμοποίησης αντικείμενων αλλά και με στόχο τα ποδήλατα, πατίνια και roller που θα αποκτηθούν, να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Κυκλοφοριακής Αγωγής.