Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IMPACT

Συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Στ΄ τάξης στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IMPACT (Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity / Εντοπισμός και Παρακίνηση των νέων που χρειάζονται μεγαλύτερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα) που υλοποιείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπεύθυνος προγράμματος: Βασίλης Αμοιρίδης – Φυσικής Αγωγής ΠΕ11.