Ενδοσχολική επιμόρφωση – Δειγματική Διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ. παρακολούθησαν δειγματική διδασκαλία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση των μαθητών/τριών στο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.