Ενδοσχολική επιμόρφωση – Εργαστήριο

Οι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ. συμμετείχαν στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εργαστήριο σχετικά με την αξιολόγηση και τον ατομικό φάκελο μαθητή στα Εργαστήρια Δεξιότητων στις 9/12/2021