Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους Μικρούς Ήρωες

Οι μαθητές-τριες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως κυκλοφοριακή αγωγή, ολυμπιακά αθλήματα, από το σιτάρι στο ψωμί, εργαστήριο σοκολάτας κ.α.