Επίσκεψη του Χαμόγελου του Παιδιού

Στα πλαίσια της πρόληψης σχολικής βίας επισκέφθηκε το σχολείο μας ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Οι μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης ενημερώθηκαν για το σχολικό εκφοβισμό και για τους τρόπους διαχείρισης τέτοιων φαινομένων.

1  2