Συμμετοχή του σχολείου μας στο Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας: Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας Κιλκίς αποτελεί ένα μνημείο  για την τοπική ιστορία και πληροί τις προϋποθέσεις  για να στεγάσει το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Η πρώτη αναφορά και φωτογραφία που έχουμε για την ανέγερσή του είναι το 1927, λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση των προσφύγων της Σάντας του Πόντου, στο χωριό Ν. Σάντα Κιλκίς.                                                                                                                                                          Σκοπός της ίδρυσης του Μουσείου είναι η διατήρηση και δημοσιοποίηση των υλικών και άυλων διαστάσεων της Εκπαίδευσης στο πέρασμα των χρόνων. Η Έκθεση περιλαμβάνει συλλογές βιβλίων αναγνωστικών, πατριδογνωσίας, εγκυκλοπαιδειών καθώς και  εποπτικών μέσων, σφραγίδων, φωτογραφιών και αντικειμένων που ήταν απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία τα παλαιότερα χρόνια.