Συλλογή και Επεξεργασία από την ΣΤ” τάξη

Παρακάτω βλέπουμε φωτογραφίες από την συλλογή και επεξεργασία του υλικού από τους μαθητές της ΣΤ” τάξης

20170322_110606 20170322_110712 20170322_110929 20170322_110851 20170322_110637